Personal Data Policy for e-mail form

Enligt GDPR, EUs nya allmänna dataskyddsförordning, behöver vi informera om hur vi hanterar personuppgifter.

Emottagen e-post rörande frågor om våra produkter och vår verksamhet raderas så fort de är färdigbehandlade. Vi uppmanar dig som skickar e-post till oss att inte skriva personuppgifter i meddelandet, mer än namn, e-post och telefonnummer, då e-post i normala fall inte är krypterad. Använder du kontaktformuläret måste du vara medveten om att det alltid finns en risk att informationen du skickar kan läsas av utomstående i samband med att du skickar den, på grund av att e-post ej är krypterad.

Vi skyddar dina personuppgifter och de lämnas ej ut eller säljs vidare. De används endast för ovan nämnda ändamål.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar om dig, samt rätt att begära rättning och radering av personuppgifter (om lagutrymmet så tillåter). Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Genom att du skickar ett meddelande till oss via vårt formulär, godkänner du vår personuppgiftshantering och är medveten om e-postmeddelandet inte är krypterad och att vi uppmanar Dig att inte skicka känsliga personuppgifter till oss.  

Har du ytterligare frågor får ni gärna kontakta vår personuppgiftsansvarig,  Fredrik Weiss, via vårt formulär.