Miniatyrmålningar

Vi har fått in ett flertal olika miniatyrmålningar från framförallt 1800-talet som vi kommer lägga upp i vår webbshop så småningom. Miniatyrmålningar utvecklades under renässansen – smyckesminiatyrer – ofta i form av just porträtt – och de förekom ända fram till 1840-talet. Därefter tappade de i betydelse då daguerrotypin slog igenom.

You may also like...