Personuppgiftshantering nyhetsbrev

Enligt GDPR behöver vi informera om hur vi hanterar personuppgifter.

I samband med nyhetsbrev hanterar vi namn och e-postadress. Dessa uppgifter sparas tills det att du ej längre vill ha vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka längst ner i nyhetsbrevet på “unsubscribe” eller kontakta oss.

Vi skyddar dina personuppgifter och de lämnas ej ut eller säljs vidare. De används endast för hantering i samband med utskick av vårt nyhetsbrev.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar om dig, samt rätt att begära rättning och radering av personuppgifter (om lagutrymmet så tillåter). Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter på det som som står beskrivet här.

Har du ytterligare frågor får ni gärna kontakta vår personuppgiftsansvarig,  Fredrik Weiss, via vårt formulär.