Personuppgiftshantering webbshop

Enligt GDPR, EUs allmänna dataskyddsförordning, behöver vi informera om hur vi hanterar personuppgifter.

I samband med köp av varor och biljetter sparas namn, adress, e-postadress, telefonuppgifter, information om vad du köpt samt IP-nummer. Denna information finns i vår webbshopsmodul och i även i pappersform i vår bokföring. Informationen sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen. Vi vill meddela att GDPR är teknikneutral, så den gäller även sådana personuppgifter som finns på papper.

Genom att Du köper en eller flera varor och biljetter godkänner Du att vi hanterar dina personuppgifter enligt den beskrivning som står på denna sida.

Vi skyddar dina personuppgifter och de lämnas ej ut eller säljs vidare. De används endast för hantering av köp i vår webbutik.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar om dig, samt rätt att begära rättning och radering av personuppgifter (om lagutrymmet så tillåter). Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Har du ytterligare frågor får ni gärna kontakta vår personuppgiftsansvarig,  Fredrik Weiss, via vårt formulär.