Utlån till Waldemarsudde (2016)

Vår målning av Jeanette Åkerman från 1800-talets första hälft finns just nu med på Waldemarsuddes utställning Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal som ett bra exempel på en av få kvinnliga landskapsmålare från tidigt 1800-tal.

Jeanette Åkerman, "Hus i skog", 1800-talets första hälft.

Jeanette Åkerman, ”Hus i skog”, 1800-talets första hälft.

Du gillar kanske också...